Commissie van Echtheid

Een werk op echtheid laten beoordelen

Het Jopie Huisman Museum is gewijd aan het werk en het leven van de Friese autodidact en meesterschilder Jopie Huisman. De Stichting Jopie Huisman Museum werd in 1986 opgericht met als doel het exposeren van het werk en het uitdragen van de filosofie van de kunstenaar. ‘Echtheid’ vormt daarbij een belangrijke waarde, zowel waar het gaat om zijn werk als in zijn levensfilosofie.

 

Om ervoor te zorgen dat de naam van Jopie Huisman en zijn werk de waardering krijgen die ze verdienen, geeft het Jopie Huisman Museum particulieren, kunsthandelaars en veilinghuizen de mogelijkheid een werk op echtheid te laten beoordelen. De eerste toetsing wordt gedaan door Pepy Huisman, zoon van Jopie en bestuurslid van de stichting. Mocht er bij hem gerede twijfel bestaan over de echtheid van het werk, dan kan een tweede deskundige een analyse verzorgen. U kunt via het museum contact opnemen met Pepy Huisman in Bolsward en een afspraak maken. Na vaststelling van de echtheid kan eventueel een ‘certificaat van echtheid’ worden afgegeven. Voor toetsing en certificaat wordt een passende vergoeding gevraagd.

 

Aanvraag voor toetsing kan ook per mail worden gedaan naar info@jopiehuismanmuseum.nl. U wordt dan zo snel mogelijk benaderd.