Pepy Huisman (1951-2021)

Op 11 november bereikte ons het bericht dat Pepy Huisman de nacht daarvoor was overleden. ‘En zomaar was hij er niet meer’, stond een paar dagen later in de advertentie. Precies zoals wij het voelden.

Pepy stapte, vooral na zijn pensionering in 2018, geregeld het museum binnen. Met mooie verhalen, sappige anekdotes en zinnige informatie. Voor ons een bron van Jopie-kennis, waar we gretig gebruik van maakten. Toen ik Annemieke Schors (onze expositiesamenstelster) belde, met het bericht dat Pepy was overleden, vertelde ze me dat ze nét een stuk had geschreven voor de nieuwe expositie van 2022. In de kantlijn stond op meerdere plekken: ‘Pepy vragen’, omdat Annemieke de informatie nog door hem wilde laten checken. Kenmerkend voor de rol van Pepy.

Pepy speelde was belangrijk voor het museum in het algemeen en voor de plannen voor 2022 in het bijzonder. Hij was enthousiast over hetgeen we in het Jopie100 jaar gaan uitvoeren en was één van de aanjagers ervan. Hij was enthousiast over de plannen, de nieuwe inrichting en de thematiek en heeft erover meegedacht. Hij heeft werken geselecteerd die volgend jaar deel gaan uitmaken van de vaste expositie en kwam met ontelbare ideeën, initiatieven, tips, aanbevelingen en bijsturingen. Alleen al daardoor gaan we hem missen.

Hij was ruim 35 jaar bestuurslid en stond aan de wieg van het Jopie Huisman Museum. Zonder Pepy had het museum niet de huidige bekendheid, reputatie en statuur gehad.

Pepy Huisman. Vraagbaak. Bevlogen verteller. Creatieve meedenker. Museaal geweten. Aanjager. Gezelligheidsmens. Mensenkenner. Uithangbord. Jopie-expert. Betrokken bestuurslid. Te veel om op te noemen. We gaan hem ontzettend missen.

We wensen Joyce, Nina & Arjan en Daniël alle sterkte toe om dit onbeschrijfelijke verlies te dragen.

Namens besturen, vrijwilligers en staf,

Peter Miedema (dir.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Een prachtig In Memoriam van Ines Jonker over Pepy Huisman uit de Leeuwarder Courant.