Jopie Huisman foundation

Jopie Huisman foundation

Het Jopie Huisman Museum wordt niet structureel gesubsidieerd. De begroting (± € 420.000) wordt grotendeels op eigen kracht gedragen. De inkomstenbronnen zijn: entreegelden, merchandising, horeca, steun van de Vriendenvereniging en de ondernemersclub, legaten, giften van particulieren, fondsen en (semi-)overheid. Op deze wijze slagen we erin om een gezonde exploitatie te bewerkstelligen.

Om deze basis nog structureler te maken is in juni 2019 de Stichting Jopie Huisman Foundation opgericht. Hiermee wil het Jopie Huisman Museum legaten, giften etc. verwerven waardoor het museum een steviger financieel fundament krijgt: een garantie voor een mooie toekomst. Er is ruimte voor persoonlijke invulling van bijdrages aan de foundation.

Het bestuur bestaat uit:
Frans Sikkes - voorzitter
Sjoerdtje de Visser - secretaris
Henk Wiersma - penningmeester
Janna van der Velde
Zwier Kroese

Mocht uw interesse zijn gewekt voor de foundation dan kunt contact opnemen met Peter Miedema, directeur van het Jopie Huisman Museum: petermiedema@jopiehuismanmuseum.nl of  06 533 699 22.

Downloads
Brochure Jopie Huisman foundation - meertalig
Statuten Jopie Huisman foundation