WaterWereld - de expositie (t/m 30-12-2021)

Watergevoel
Het Friese water. Iedereen heeft er wel een gevoel bij. Bij het water verandert je perspectief, kom je in andere sferen. Jopie kende dat gevoel als geen ander. Hij kon uren zwerven door de Holle Mar, voor hem de hemel op aarde. ‘Een straal van zes kilometer, groter is mijn wereld eigenlijk nooit geweest, hierbuiten zal ik nooit schilderen.' Speciaal voor de tentoonstelling is een selectie gemaakt van zijn mooiste waterlandschappen. '

Inspiratie
Het Friese water heeft ook vele andere kunstenaars geïnspireerd. Wij zijn blij met de medewerking van: Willem van Althuis, Gerrit Benner, Marije Bouman, Abe Gerlsma, Evert de Graaf, Reinder Homan, Tjibbe Hooghiemstra, Jan Kleefstra, Jan van der Kooi, Christiaan Kuitwaard, Jan Planting, Jentsje Popma, Rienold Postma, Jan Roos, Jelle Schotanus, Jan Snijder, Jonas Snijder, Sjoerd de Vries en Ids Wiersma. 

'Het gevoel dat deze tentoonstelling 'WaterWereld' oproept, is rust en intimiteit. Het woord 'sereen' komt in mij op. De kunst gaat over water: helder en klaar, doorzichtig. Soms schijnt het zwart, maar massief is het niet. Tegelijk zie je de lucht boven het water, het weer dat er aankomt. Het land dat leeg ligt, dichtbij in Fryslân.'
Karen Bies, Omrop Fryslân

Audiotour
Jopie was een rasverteller, hij kon net zo bevlogen praten als schilderen. Met zijn uitspraken en verhalen - die te horen zijn in de audiotour - weet hij de museumbezoekers écht te raken. Ook de andere kunstenaars doe exposren in WaterWereld vertellen in de audiotour over hun drijfveren.

Aquarellen
Waterlandschappen in ‘waterverf’: het is een intrigerende combinatie. Om die reden is het Jopie Huisman Museum een bijzondere samenwerking aangegaan met het International Watercolor Society Holland en de Noordelijke Aquarellisten. Op uitnodiging van het museum trokken afgelopen zomer tien aquarellisten naar Friesland om de sfeer van het water ‘in water’ te vangen. Dorota Bousquet, Riny Bus, Hans Groeneveld, Gerard Hendriks, Carla de Korte, Johan Meeske, Jan Min, Marjan Nagtegaal, Hannie Rieuwerts, Jan Velthuis nemen de bezoeker mee in hún watergevoel.

Cultureel programma
Het Jopie Huisman Museum organiseert het hele jaar door activiteiten rond de tentoonstelling: van aquarelworkshops tot excursies, van vaartochten tot thema-avonden en van natuurwandelingen tot masterclasses. Hierin spelen de drie thema’s van Jopie’s kijk op het leven een toonaangevende rol: duurzaamheid, natuurbeleving en mededogen. Klik hier voor het programma! Welkom!

Het Jopie Huisman Museum dankt de kunstenaars, particulieren, Museum Belvédère, Museum Drachten, Fries Museum, Provincie Fryslân en Tresoar voor het beschikbaar stellen van werken voor de tentoonstelling.

WaterWereld is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Mondriaan Fonds, Stichting Zabawas, Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer en het Willem en Roos Derks Fonds namens het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân.

WaterWereld-team
Samenstelling, teksten & projectleiding: Annemieke Schors
Fondsenwerving: Norma de Goederen
Vormgeving: Studio Public (Koen Vorst & Guus Boudestein)
Techniek, transport & uitvoering: Meint Pebesma, Henk Hooghiemstra & Geert Wind
Staf, vrijwilligers en bestuur Jopie Huisman Museum

PERS
*Dagblad Trouw
*Recensie Omrop Fryslân (Nederlands)
*Recensie Omrop Fryslân (Fries)
*De Leeuwarder Courant
*R.D.
*Mondriaanfonds steunt WaterWereld