WaterWereld-expositie 2020

WaterWereld - de expositie

Watergevoel
Het Friese water. Iedereen heeft er wel een gevoel bij. Bij het water verandert je perspectief, kom je in andere sferen. Jopie kende dat gevoel als geen ander. Hij kon uren zwerven door de Holle Mar, voor hem de hemel op aarde. ‘Ik voel me gelukkig, elke dag weer. Het enige wat ik nodig heb is mijn shaggie, m’n bootje en m’n hengel.’ Hij tekende het riet, de lisdodden, kale boompjes, het water bij nacht. In fijne pen- en potloodtekeningen, stemmige olieverf en dromerig aquarel legde hij zijn waterwereld vast. Speciaal voor de tentoonstelling is een selectie gemaakt van zijn mooiste waterlandschappen.

Inspiratie
Het Friese water heeft ook vele andere kunstenaars geïnspireerd. In WaterWereld worden Jopie’s waterlandschappen gespiegeld aan die van zijn collega-kunstenaars Willem van Althuis, Gerrit Benner, Marije Bouman, Abe Gerlsma, Evert de Graaf, Reinder Homan, Tjibbe Hooghiemstra, Jan Kleefstra, Jan van der Kooi, Christiaan Kuitwaard, Jan Planting, Jentsje Popma, Rienold Postma, Jan Roos, Jelle Schotanus, Jan Snijder, Jonas Snijder, Sjoerd de Vries en Ids Wiersma. 

Audiotour
Jopie was een rasverteller, hij kon net zo bevlogen praten als schilderen. Met zijn uitspraken en verhalen - die te horen zijn in de audiotour - weet hij de museumbezoekers écht te raken.

Uit de talloze reacties in het gastenboek blijkt dat een bezoek aan het Jopie Huisman Museum voor velen een bijna spirituele ervaring is. ‘Ik ben voor de eerste keer in het museum. Ik ga ontroerd weer naar huis. Wat een mooi mens en kunstenaar.’ Ook in WaterWereld zijn enkele hedendaagse kunstenaars aan het woord. In de audiotour vertellen zij over hún watergevoel. Zo geven zij – net als Jopie – hun waterlandschappen een extra dimensie. 

Aquarellen
Waterlandschappen in ‘waterverf’: het is een intrigerende combinatie. Om die reden is het Jopie Huisman Museum een bijzondere samenwerking aangegaan met het International Watercolor Society Holland en de Noordelijke Aquarellisten. Op uitnodiging van het museum trokken afgelopen zomer tien aquarellisten naar Friesland om de sfeer van het water ‘in water’ te vangen. Dorota Bousquet, Riny Bus, Hans Groeneveld, Gerard Hendriks, Carla de Korte, Johan Meeske, Jan Min, Marjan Nagtegaal, Hannie Rieuwerts, Jan Velthuis nemen de bezoeker mee in hún watergevoel.

Cultureel programma
Het Jopie Huisman Museum organiseert het hele jaar door activiteiten rond de tentoonstelling: van aquarelworkshops tot excursies, van vaartochten tot thema-avonden en van natuurwandelingen tot masterclasses. Hierin spelen de drie thema’s van Jopie’s kijk op het leven een toonaangevende rol: duurzaamheid, natuurbeleving en mededogen. Kijk hieronder naar het programma! Welkom!

Het Jopie Huisman Museum dankt de kunstenaars, particulieren, Museum Belvédère, Museum Drachten, Fries Museum, Provincie Fryslân en Tresoar voor het beschikbaar stellen van werken voor de tentoonstelling.

WaterWereld is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Mondriaan Fonds, Stichting Zabawas, Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer en het Willem en Roos Derks Fonds namens het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân.

WaterWereld-team
Samenstelling, teksten & projectleiding: Annemieke Schors
Fondsenwerving: Norma de Goederen
Vormgeving: Studio Public (Koen Vorst & Guus Boudestein)
Techniek, transport & uitvoering: Meint Pebesma, Henk Hooghiemstra & Geert Wind
Staf, vrijwilligers en bestuur Jopie Huisman Museum