Colofon

Sitebouw: Multiminded Sneek.
Grafisch ontwerp: Age van der Zee
Teksten: Siebren Kramer, Marjo Vonderman, Afke Hepkema, Annemieke Schors, Frans Sikkes, Peter Miedema
Fotografie: Wout Kok, Niels de Vries, Koen Vorst, Siebren Kramer, Peter Miedema

Disclaimer
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Jopie Huisman Museum is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen te gebruiken. Het intellectueel eigendom en het beeldrecht berust bij het Jopie Huisman Museum.

Actualiteit
Het Jopie Huisman Museum streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht, ondanks deze inspanningen, de informatie van óf de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Aansprakelijkheid
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Jopie Huisman Museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacy-statement