Schenking & ANBI

Op welke wijze kunt u ons steunen?
U kunt als particulier of bedrijf een persoonlijke bijdrage leveren aan het Museum in de vorm van een schenking of een nalatenschap. Dit kan belastingtechnisch interessant zijn voor u. Elke schenking, groot of klein, is welkom! Het Jopie Huismanmuseum is geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting omdat zij de zogenaamde ANBI-status heeft verkregen. ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Wij voldoen aan deze eis.

Belastingdienst
De Belastingdienst schrijft het volgende:
'Bij giften aan een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.'

Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst. Klik hier! Maar uiteraard kunnen wij u ook informeren!

In het kader van de ANBI-regeling zijn hier de relevante documenten te downloaden.

Stichting Jopie Huisman Museum

ANBI-2020 - Financieel Verslag 2020
ANBI-2019 - Financieel Verslag 2019
ANBI-2018 - Financieel Verslag 2018

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

Statuten

ANBI-gegevensformulier 2023
ANBI-gegevensformulier 2022
ANBI-gegevensformulier 2021
ANBI-gegevensformulier 2020

Beleidsplan 2017-2022

Vereniging Vrienden van het Jopie Huisman Museum

ANBI-Vrienden 2020
ANBI-Vrienden 2019
ANBI-Vrienden 2018
Koersdocument 2024
Statuten
ANBI-gegevensformulier-vrienden 2023
ANBI-gegevensformulier-vrienden 2022
ANBI-gegevensformulier-vrienden 2020
ANBI-gegevensformulier-vrienden 2021