Schenking & ANBI

Op welke wijze kunt u ons steunen?
U kunt als particulier of bedrijf een persoonlijke bijdrage leveren aan het Museum, de Vriendenkring of de Foundation in de vorm van een schenking of een nalatenschap. Dit kan belastingtechnisch interessant zijn voor u. Elke schenking, groot of klein, is welkom! Het Jopie Huismanmuseum is geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting omdat zij de zogenaamde ANBI-status heeft verkregen. ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

ANBI
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen een ANBI-status aanvragen bij de Belastingdienst. Het Jopie Huisman Museum en de ondersteunende instellingen van het museum, de Vriendenkring en de Jopie Huisman Foundation hebben alle drie de status van culturele ANBI. Dit betekent dat het schenken aan deze drie organisaties een belastingvoordeel kan opleveren. 

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI).

Als een ANBI een culturele instelling is (zoals wij), kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Donateurs van culturele ANBI’s kunnen profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor deze een extra hoge giftenaftrek geldt.

Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst. Klik hier! Maar uiteraard kunnen wij u ook informeren!

In het kader van de ANBI-regeling zijn hier de relevante documenten te downloaden.

ANBI-2019 - Financieel Verslag 2019
ANBI-2018 - Financieel Verslag 2018
ANBI-2017
ANBI-2016
ANBI-2015
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Statuten 

ANBI-Vrienden2019
ANBI-Vrienden2018
ANBI-Vrienden2017
ANBI-Vrienden2016
ANBI-Vrienden2015
ANBI-Vrienden2014
Koersdocument2024

Statuten Jopie Huisman foundation
ANBI-Foundation2019