Organisatie Jopie Huisman Museum

Het Jopie Huisman Museum is een culturele onderneming. We kunnen niet leunen op structurele subsidies, maar genereren onze eigen inkomsten. Deze bestaan uit: entrees, onze museumwinkel (off- en online), het museumcafé, giften, incidentele steun (van fondsen, gemeente etc.) en vooral ondersteuning van de Vrienden en de Fiskklub, onze businessclub. Mede dankzij ons fantastische vrijwilligersteam (± 40 personen) exploiteren we, al tientallen jaren, het museum. En, getuige het gastenboek (lees er vooral even in als u ons museum bezoekt!), tot volle tevredenheid van onze bezoekers (gemiddeld ± 35.000 à 40.000 per jaar).

De onderstaande instanties en personen zorgen voor de continuïteit van het Jopie Huisman Museum.

Bestuur
Lutz Jacobi (voorzitter)
Frans Sikkes (penningmeester)
Foppe Wiersma (namens de vereniging Vrienden van het Jopie Huisman Museum)
Jos Aarsman (namens de vrijwilligers)
Eelkje Oldenburger (namens de familie)
Femmy Smink (juridische zaken)
Foppe Hoekstra (namens Jopie's Fiskklub)

Het bestuur vergadert ± acht keer per jaar. De onbezoldigde bestuursleden zetten zich daarnaast, vanuit hun afzonderlijke portefeuilles, actief in voor het museum.

Staf
Peter Miedema (directeur)
Alie Bakker (management assistente, administratie en interne organisatie)
Siebren Kramer (PR, marketing, museumzaken)
Afke Hepkema (educatie)

Codes
Ons beleid is gestoeld op de Fair Practice Code, Code Diversiteit & Inclusie en de Code Good Governance. Klik hier voor meer informatie.

Jaarverslagen 2019, 2020, 2021, 2022.

Ondersteunende organisaties
Wij prijzen ons gelukkig met de steun van de volgende drie enthousiaste Jopie-gerelateerde organisaties.

Vereniging Vrienden van het Jopie Huisman Museum.
Veel bezoekers, geraakt door het werk en de filosofie van Jopie, zijn in de loop der jaren vriend geworden en daarmee is de vriendenkring, met ± 2000 leden, uitgegroeid tot een van de grootste van het land. Met de donaties en de vrijwillige inzet van de Vrienden helpt de Vriendenkring om het museum in stand te houden en te promoten. Klik hier voor meer info of om lid te worden.

Jopie's Fiskklub
Een cultureel platform van én voor ondernemers. Het Jopie Huisman Museum in Workum biedt de leden van Jopie's Fiskklub een inspiratiebron voor contact met (potentiële) relaties, werknemers en het algemene publiek. De leden van de Fiskklub mogen gratis gebruik maken van de accommodatie en profiteren van andere voordelen. Klik hier voor meer info of om lid te worden.