Organisatie Jopie Huisman Museum

Het Jopie Huisman Museum is een culturele onderneming. We kunnen niet leunen op structurele subsidies, maar genereren onze eigen inkomsten. Deze bestaan uit: entrees, onze museumwinkel (off- en online), het museumcafé, giften, incidentele steun (van fondsen, gemeente etc.) en vooral ondersteuning van de Vrienden, de Fiskklub en de Jopie Huisman Foundation. Mede dankzij ons fantastische vrijwilligersteam (± 50 personen) exploiteren we, al tientallen jaren, het museum. En, getuige het gastenboek (lees er vooral even in als u ons museum bezoekt!!), tot volle tevredenheid van onze bezoekers (gemiddeld ± 35.000 à 40.000 per jaar).

De onderstaande instanties en personen zorgen voor de continuïteit van het Jopie Huisman Museum.

Bestuur
Lutz Jacobi (voorzitter)
Frans Sikkes (penningmeester)
Sjoerdtje de Visser (namens de vereniging Vrienden van het Jopie Huisman Museum)
Janna van der Velde (namens de vrijwilligers)
Pepy Huisman (namens de familie)
Femmy Smink (juridische zaken)
Ben van der Knaap (artistiek & subsidie)

Het bestuur vergadert ± acht keer per jaar. De bestuursleden zetten zich daarnaast, vanuit hun afzonderlijke portefeuilles, actief in voor het museum.

Staf
Peter Miedema (directeur)
Alie Bakker (management assistente, administratie en interne organisatie)
Siebren Kramer (PR, marketing, museumzaken)
Afke Hepkema (educatie)

Codes
Ons beleid is gestoeld op de Fair Practice Code, Code Diversiteit & Inclusie en de Code Good Governance. Klik hier voor meer informatie.

Jaarverslag
2020

Ondersteunende organisaties
Wij prijzen ons gelukkig met de steun van de volgende drie enthousiaste Jopie-gerelateerde organisaties.

1> Vereniging Vrienden van het Jopie Huisman Museum.

Veel bezoekers, geraakt door het werk en de filosofie van Jopie, zijn in de loop der jaren vriend geworden en daarmee is de vriendenkring, met ± 2000 leden, uitgegroeid tot een van de grootste van het land. Met de donaties en de vrijwillige inzet van de Vrienden helpt de Vriendenkring om het museum in stand te houden en te promoten. Klik hier voor meer info of om lid te worden.

2> Jopie's Fiskklub

Een cultureel platform van én voor ondernemers. Het Jopie Huisman Museum in Workum biedt de leden van Jopie's Fiskklub een inspiratiebron voor contact met (potentiële) relaties, werknemers en het algemene publiek. De leden van de Fiskklub mogen gratis gebruik maken van de accommodatie en profiteren van andere voordelen. Klik hier voor meer info of om lid te worden.

3> Jopie Huisman Foundation

Met de Jopie Huisman Foundation verwerft het Jopie Huisman Museum legaten, giften etc. waardoor het museum een steviger financieel fundament krijgt: een garantie voor een mooie toekomst. Er is ruimte voor persoonlijke invulling van bijdrages aan de foundation. Klik hier voor meer info.